டாஸ்மாக்காசனம்!

பிப்ரவரி 26, 2015

டாஸ்மாக்கின் நாடு தழுவிய சேவையின் பலனாக புதிய ஆசனம் ஒன்றும் கண்டறியப்பட்டது. டாஸ்மாக்காசனம்!  தமிழக அரசின் மகத்தான மக்கள் சேவையோ சேவை!

எவரும் பக்கத்தில் செல்வதற்குக்கூட தயங்கும் தொழு நோயாளிகளைக் கைகளால் தூக்கி பராமரித்து, தம் வாழ்நாள் முழுவதையும் ஏழைகளுக்குச் சேவையாற்ற செலவழித்த அன்னை தெரசாவின் சமூகப்பணியினை,

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...