மருத்துவ முதலுதவி: நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலேயே செய்யலாம்(விளக்கம் வீடியோ) Featured

Friday, 05 May 2017 21:11 Published in நலவாழ்வு

நம் வீட்டில் குழந்தைகள் எதையாவது வாயில் விழுங்கிவிடும். கொஞம் பெரிய பொருளாக இருந்தால் தொண்டையில் மாட்டிக் கொண்டு சிரமம் ஏற்படுவதோடு நாமும் பதறிவிடுவோம்.

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் நாம் பதறாமல் அச்சப்படாமல் எப்படி முதலுதவி செய்யலாம்? என்பதை விளக்கும் சிறந்த காணொளி.

Last modified on Friday, 05 May 2017 21:19
Add comment
Inneram.com moderator has right to block inappropriate comments. Please comment responsibly.