இதய நோய் தீர இலகுவான வழி! Featured

ஒவ்வொரு அரைமணி நேரமும் இரண்டு நிமிட நடைபயிற்சி மேற்கொண்டால் உங்கள் இதயம் வலுப்படுவதோடு, இதய நோய் வராமலும் தடுக்கப்படுகிறது.

அதிக நேரம் உட்கார்ந்து பணிபுரிபவர்களுக்கு இரத்தத்தில் கொழுப்பு அதிகரித்து இதய நோய் மற்றும் சர்க்கரை நோய் வருவதாக ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்கின்றன. இதனை தடுக்கு இலகுவான வழி, ஒவ்வொரு அரைமணி நேரமும் குறைந்தது 2 நிமிடம் நடைபயிற்சி அல்லது சாதாரண நடைப்பயணம் மேற்கொண்டாலே இரத்தத்தில் உள்ள கெட்ட கொழுப்புகள் குறைந்து இதய நோய் மற்றும் சர்க்கரை நோய் வருவது தடுக்கப்படுகிறது. அல்லது நீக்கப்படுகிறது.

One should not sit for long hours because it may increase the risk of cardiovascular disease. Researchers have said that getting up and taking brisk walks for two minutes every half an hour may lower the level of fatty acids that lead to clogged arteries.

The finding found that people who spend increasing time sitting are at an increased risk of serious health problems like cardiovascular disease, diabetes or death from all causes.

On the other hand, short regular walking breaks, 30 minutes of continuous physical activity, and especially the two combined, could potentially improve people’s metabolic health, the researchers noted.

Lead author Meredith Peddie from the University of Otago in New Zealand said,”We believe there is an important health message here — the traditional half-hour block of moderate to vigorous activity is important, but so is limiting long periods of sitting by undertaking regular short bouts of activity throughout the day.”

Previous studies have established that office workers taking brisk walks for two minutes every half hour lower their blood glucose and insulin levels.

Peddie added,”This approach, if maintained over months or years, may be enough to explain why individuals who regularly break up sedentary time have better cardio-metabolic health outcomes.”

The study was paper published in the Journal of Clinical Lipidology.

Rate this item
(0 votes)