இதெல்லாம் ஒரு தேர்தல் அறிக்கையா? – கார்ட்டூன்!

அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் பெரும்பாலானவை மத்திய அரசை வலியுறுத்துவோம் என்றே உள்ளன. இதனை வலியுறுத்தும் கார்ட்டூன்.

 

நன்றி: ARToon

ஹாட் நியூஸ்: