எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 61- வீடியோ!

308

நிகேயாவிலிருந்து வந்த ஆயுதங்களைக் கைப்பற்றிய எர்துருலும் அலியாரும் சேர்ந்து, அதனைக் கொண்டு உராலையும் ஆளுநர் வசிலியுஸையும் சிக்க வைக்க திட்டம் போடுகின்றனர்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com240p Mobile Version For Download Click Here