எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 09- வீடியோ!

375

வ்தார் கோத்திரத்தின் தலைமையகத்தில் அஸ்லான் ஹாதுனுக்குத் தெரியாமல் பகதூர் பே, அமீர் சாதத்தினுக்கு விருந்து ஏற்பாடு செய்கிறார். அவர்களுக்குள் பிரச்சனை வலுக்கிறது…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here