எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 21- வீடியோ!

351

ரஜைசர் கோட்டையைத் தாக்க எர்துருல் போடும் திட்டத்தைத் தகர்க்க, எர்துருலின் மகனைக் கடத்த கயி கோத்திரத்தினுள் ஊடுருவியுள்ள தளபதி டைட்டன் முடிவு செய்கிறான்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

இதைப் படிச்சீங்களா?:  எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 30- வீடியோ!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here