எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 29- வீடியோ!

252

ரஜைசர் கோட்டையைத் தகர்க்க தயாரிக்கப்பட்ட கவண்களை அழித்து அதற்குப் பாதுகாவலாக இருந்த வீரர்களை கவர்னர் அரஸின் தளபதி டைட்டன் கொலை செய்கிறான்….

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here