மணமேடையில் புது மணப் பெண் செய்த காரியத்தை பாருங்கள் - வீடியோ!

ஜூலை 06, 2018 1378

மணமேடையில் புது மணப் பெண் மணக்கோலத்தில் இருக்கும் போது மாப்பிள்ளைக்கு செய்யும் சடங்குகளின்போது செய்த காரியம் பலரை அதிர்ச்சி அடைய செய்துள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...