ஆமதாபாத் (05 மார்ச் 2018): குஜராத்தில் சுமார் 200 முஸ்லிம் ஜோடிகளுக்கு ஒரே மேடையில் இலவச திருமணம் நடைபெற்றது.

ஆமதாபாத்(20 பிப் 2018): குஜராத் நகராட்சி தேர்தல்களில் பாஜக முன்பை காட்டிலும் மேலும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.

Page 3 of 3

Search!

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!