மீடூ வுக்கும் மீம்சுக்கும் பேனாக்கள் மிரளாது - பா. விஜய்!

அக்டோபர் 21, 2018 699

MeToo விவகாரம் பரபரப்பாக பேசப் பட்டு வரும் நிலையில் இது தொடர்பாக கவிஞர் பா. விஜய் கவிதை ஒன்றை எழுதியுள்ளார்.

ஒரு மீ டூ கவிதை
எழுதட்டுமா என்றேன்

மீம்ஸ் போடுவார்கள்
மிரட்டினர் நட்புகள்

மீம்சுக்கு பேனாக்கள் மிரளாது

ஞாயிற்றுக் கிழமை என்பதால்
மீ டூ உடன்
மீனும் சேர்ந்து கொண்டது.

மீன் 2-வைப் பார்த்துக் கேட்டது
மீன் 1
மீ டூ மீ டூ என்றால் என்ன?

மீன் 2 சொன்னது
மீ டூ மீ டூ என்றால்..

மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும்
மடமையைக் கொளுத்துவோம்
என்றானே பாரதி
அதுதான் மீ டூ

புரிந்த மீன் 1
தெளிந்து கேட்டது..

மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும்
மடமையைக் கொளுத்துவோம்
என்றாயே பாரதி... ஒருசில
மாதர் செய்யும் மடமையை
யார் கொளுத்துவது?

மீனிங் புரிந்த மீன் 2
இது மீ டூ பிரச்சனை என்று
மீண்டது.

இனி தூண்டில்களுக்கு தூக்கமில்லை

-பா.விஜய்

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...