ரியாத் (07 மார்ச் 2018):ரியாத் காயிதே மில்லத் பேரவையின் சமுதாய விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் கடந்த வெள்ளி 02/03/2018 மாலை 5 மணியளவில் ரியாத் பத்தாஹ் கிளாசிக் பார்ட்டி ஹாலில் நடைபெற்றது.

Search!

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!