கொழும்பு (20 ஜூலை 2018): இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் எம்.எல்.ஏ அபூபக்கருக்குன் கவுரவம் அளிக்கப் பட்டதோடு நாடாளுமன்ற அவை குறிப்பில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இடம்பெற்றுள்ளது.

துபை (05 ஜூலை 2018): துபாயின் சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு தூதர் என்ற கவுரவம் 10 வயது இந்திய சிறுவன் ஃபயாஸ் அஹமதுவுக்கு வழங்கப் பட்டுள்ளது.

Search!

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!