ஜித்தா (26 மே 2018): ஜித்தாவில் கடந்த 25/5/2018 அன்று ( IPP ) இஸ்லாமிய பிரச்சார பேரவை சார்பாக இஃப்தார் நிகழ்ச்சி மாலை 6 மணிக்கு நடை பெற்றது.

Search!

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!