ரியாத் (15 மார்ச் 2018): சவூதி நாட்டினர் அரபி ஆங்கிலம் தவிர உலகின் பிற மொழிகளும் பேசும் அளவில் பயிற்சி அளிக்க பல்கலை கழகங்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப் பட்டுள்ளது.

Search!

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!