ரியாத் (26 மார்ச் 2018): சவூதி அரேபியா மீது ஏமனில் இருந்து ஏவப்பட்ட ஏவுகணகளை சவூதி படை சுட்டு வீழ்த்தியுள்ளது.

Search!

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!