ஜித்தா (19 ஏப் 2018): காஷ்மீரில் கூட்டு வன்புணர்வு செய்து படுகொலை செய்யப் பட்ட சிறுமி ஆசிஃபாவுக்கு நீதி வேண்டி ஜித்தா சொல்வேந்தர் மன்றம் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கப் பட்டது.

Search!

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!