கண்ணுல வச்சு விட சொல்றாங்க - ஜோக்!

ஏப்ரல் 11, 2019 974

தேர்தலை ஒட்டி அவ்வப்போது வெளியிடப் படும் ஜோக்ஸ்.

என்ன சார் அங்கே பிரச்சனை?

கையில வச்ச மையை கண்ணுலயும் வச்சு விட சொல்றாங்க சார்...!

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...