தெருவில் பாடித்திரிந்த ஏழை சிறுமிக்கு பிரபல நடிகர் திரைப்படத்தில் பாட வாய்ப்பளித்துள்ளார். அந்த சிறுமியின் அழகிய குரலில் பாடிய பாடல்.