மோடியின் முதுகில் ஏறும் தோல்வி மூட்டைகள்!

டிசம்பர் 17, 2016 3120

பிரதமராகும் முன்பு மோடியை அடையாளப்படுத்தியது வளர்ச்சியின் நாயகன் என்பதே. ஆனால் தற்போது அந்த வளர்ச்சியின் நாயகனின் தோல்விகளை அலசுகிறது இந்த வீடியோநன்றி: face MEDIA

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...