இந்தியா ஃப்ரட்டர்னிட்டி ஃபாரம் ஹஜ் தன்னார்வ சேவை 2019 - வீடியோ தொகுப்பு!

ஆகஸ்ட் 13, 2019 210

முஸ்லிம்களின் புனித கடமையான ஹஜ்ஜை நிறைவேற்ற இந்தியாவிலிருந்து வந்துள்ள ஹஜ் யாத்ரீகர்களுக்கு உதவ இந்தியா ஃப்ரட்டர்னிட்டி ஃபாரம் தன்னார்வலர்கள் செய்த சேவைகள் தொகுப்பு.

சுமார் 1350 IFF தன்னார்வலர்கள் இச்சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...