போக்குவரத்து அபராதமும் பொருளாதார வளர்ச்சியும் - கருத்துப்படம்!

செப்டம்பர் 04, 2019 1506

போக்குவரத்து அபராதங்களை உயர்த்தி விட்டால் இந்திய பொருளாதாரத்தை தூக்கி நிறுத்திவிடலாம் போல....

 

நன்றி: ArToons

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...