இயற்கை விவசாயம் மூலம் சோலைவனம் ஆகும் கத்தார்!

ஜூலை 20, 2019 689

தோஹா (20 ஜூலை 2019): இயற்கை விவசாயம் மூலம் பாலைவன பூமியான கத்தார் நாடு சோலைவனமாக மாறிக் கொண்டு இருக்கிறது.

 அண்டை நாடுகளால் தரை மற்றும் வான் வழிப் போக்குவரத்துத் தொடர்பு முற்றிலும் மூடப்பட்டு நெருக்கடியில்  உள்ளான கத்தார், சோர்ந்து சோம்பி உட்கார்ந்து விடவில்லை.

 எவரையும் சார்ந்து கையேந்தி இராமல், இரவு பகலாக கடுமையாக உழைத்து விவசாயம், உணவு உற்பத்தி, தொழில், பொருளாதாரம் என அனைத்திலும் தற்சார்பு வாழ்வியலைப் புகுத்தி மாற்றி அமைத்தது.

 அதன் ஒரு படியாக, 12 சதுர கி.மீ பரப்பளவில் சீரான இடைவெளியில் ஒரு லட்சம் மரங்களை வளர்த்து, பாலைவனத்தின் நடுவே அடர்ந்த காட்டை உருவாக்கி சாதனை படைத்திருக்கிறது.

 280,000 சதுர மீ. பரப்பளவில் மிகப் பெரிய ஏரிகளை வெட்டி அதில் அரிதாகப் பெய்யும் மழை நீர் சேமிக்கப் பட்டுள்ளது. அத்துடன், நகரத்திலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு செய்யும் நிலையம் ஒன்றை அருகிலேயே அமைத்து, அதிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் தானியங்கி முறையில் தொடர்ச்சியாக மரங்களுக்குச் செல்ல வழி செய்யப்பட்டுள்ளது.

 தொடர்ந்து பரவலாக்க இருக்கும் இச் சாதனையை மக்களுக்கு, குறிப்பாக சிறார்களுக்கு விளக்கும் வண்ணம் ஏரிகளை ஒட்டி பூங்கா மற்றும் படகு சவாரிகளுடன் கூடிய ஏராளமான #Oasis picnic spots களை அழகாக அமைத்திருக்கிறார்கள்.

 Mohamed Sardhar

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...