கொழும்பு (21 ஏப் 2019): இலங்கையில் இதுவரை தொடர்ந்து எட்டு குண்டு வெடிப்புகள் நடத்தப் பட்டுள்ளன.

கொழும்பு (21 ஏப் 2019): இலங்கையில் ஆறு இடங்களில் தொடர் குண்டு வெடிப்பு நடத்தப் பட்டுள்ளன.

கொழும்பு (21 ஏப் 2019): கொழும்பில் உள்ள தேவாலயம் ஒன்றில் குண்டு வெடிப்பு நடந்துள்ளது.

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...