எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 58- வீடியோ!

துருக்கிய கோத்திர தலைவர்களைப் படுகொலை செய்த கவர்னர் வசிலியுஸிற்குப் பதிலடி கொடுக்க நினைக்கும் எர்துருல், சுல்தானின் கட்டளையையும் மீறாமல் அதனைச் செய்வதற்கு எடுக்கும் முயற்சியும் அதனைத் தொடர்ந்த சம்பவங்களையும் தொடரின் இப்பகுதியில் காணலாம்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com240p Mobile Version For Download Click Here

ஹாட் நியூஸ்: