எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 59- வீடியோ!

வ்தார் கோத்திரத்தினுள் இருந்துகொண்டு உராலுக்குத் தகவல் கொடுக்கும் துரோகிகளைக் கண்டுபிடிக்க எர்துருல் திட்டமிடுகிறார். கரஜைசர் கோட்டையினுள் நுழைந்த துருக்கிய வீரர்கள் வெற்றிகரமாக தம் வேலையை முடித்து அங்கிருந்து தப்பிக்கின்றனர்….

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com240p Mobile Version For Download Click Here

ஹாட் நியூஸ்: