எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 61- வீடியோ!

நிகேயாவிலிருந்து வந்த ஆயுதங்களைக் கைப்பற்றிய எர்துருலும் அலியாரும் சேர்ந்து, அதனைக் கொண்டு உராலையும் ஆளுநர் வசிலியுஸையும் சிக்க வைக்க திட்டம் போடுகின்றனர்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com240p Mobile Version For Download Click Here

ஹாட் நியூஸ்: