எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 62- வீடியோ!

ர்துருலுக்கும் அலியாருக்கும் எதிராக கவர்னர் வசிலியுஸும் உராலும் சேர்ந்து துருக்கிய கோத்திரங்களில் பிளவேற்படுத்தி தலைமை பதவியைக் கைப்பற்ற திட்டமிடுகின்றனர்…..

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com240p Mobile Version For Download Click Here

ஹாட் நியூஸ்: