எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 65- வீடியோ!

கான்ஸ்டான்டி நோபிளிலிருந்து வந்த செய்தியைச் சுல்தான் அலாவுதீனிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக துந்தாரையும் தோகனையும் எர்துருல் கொன்யாவுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்கிறார்….

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com240p Mobile Version For Download Click Here

ஹாட் நியூஸ்: