எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 66- வீடியோ!

கொன்யா செல்லும் வழியில் துந்தாரையும் தோகனையும் தாக்குவதற்கும் எர்துருல் பிடித்து வைத்துள்ள கவர்னர் வசிலியுஸின் தளபதி தியோவைத் தப்ப வைப்பதற்கும் உராலும் அவர் ஆதரவாளர்களும் சதி செய்கிறார்கள்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com


240p Mobile Version For Download Click Here

ஹாட் நியூஸ்: