எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 76- வீடியோ!

நிகேயாவிலிருக்கும் ரோம சக்ரவர்த்தின் அரண்மனையில் உளவாளியாக இருந்த சுல்தான் அலாவுதீனின் ஒற்றனைக் கண்டுபிடித்து அவனைக் கொல்வதற்காக துரத்துகின்றனர் ரோம வீரர்கள்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

240p Mobile Version For Download Click Here

ஹாட் நியூஸ்: