எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 78- வீடியோ!

யி கோத்திரத்தினருடன் வியாபாரம் செய்வதற்காக புதிய வியாபாரி ஒருவர் வருகை தருகிறார். அதிகமான தங்கத்தை முன்பணமாக தரும் அவர் மீது ஹலிமா சுல்தானுக்குச் சந்தேகம் எழுகிறது…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

240p Mobile Version For Download Click Here

ஹாட் நியூஸ்: