எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 28- வீடியோ!

ரஜைசர் கோட்டையைத் தகர்க்க தயாரிக்கும் பகதூர் பே மூலம் தயாரிக்கப்படும் கவண் குறித்தத் தகவலை அறியும் கவர்னர் அரஸ் அதனை நாசமாக்க திட்டம் வகுக்கிறான்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here

ஹாட் நியூஸ்: