‘இன்றைய நெருக்கடி நிலை நமக்கு போறாத காலமா? நம்மை புதுப்பிக்கும் நேரமா?’ – பட்டிமன்றம்: வீடியோ!

‘இன்றைய நெருக்கடி நிலை, நமக்கு போறாத காலமா? நம்மை புதுப்பிக்கும் நேரமா?’ என்கிற தலைப்பில், தமிழகத்தின் இளம் முன்னணிப் பேச்சாளர்கள் பங்குபெறும் ஊரடங்கு பட்டி மன்றம், அண்ணா சிங்காரவேலு ஆளுகையில்!

நடுவர்: அண்ணா சிங்காரவேலு

ஹாட் நியூஸ்: