எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 66- வீடியோ!

336

கொன்யா செல்லும் வழியில் துந்தாரையும் தோகனையும் தாக்குவதற்கும் எர்துருல் பிடித்து வைத்துள்ள கவர்னர் வசிலியுஸின் தளபதி தியோவைத் தப்ப வைப்பதற்கும் உராலும் அவர் ஆதரவாளர்களும் சதி செய்கிறார்கள்…

இதைப் படிச்சீங்களா?:  எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 79- வீடியோ!

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com


240p Mobile Version For Download Click Here