எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 14- வீடியோ!

னக்கு எதிராக வாள் உயர்த்திய சஞ்சாரை அப்பிரதேசத்தை விட்டு நாடு கடத்த எர்துருல் உத்தரவிடுகிறார். அதனைக் கேட்டு சஞ்சாரின் தந்தை பகதூர் கொந்தளிக்கிறார்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here

ஹாட் நியூஸ்: