எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 23- வீடியோ!

277

வ்தார் கோத்திரத்தின் தலைமை ஆல்ப் கிர்ஜாவைக் கொலை செய்யும் பகதூர் பே, துர்குத்தையும் கொலை செய்து சவ்தார் கோத்திரத்தைக் கைப்பற்ற திட்டம் தீட்டுகிறார்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

இதைப் படிச்சீங்களா?:  எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 29- வீடியோ!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here