எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 04- வீடியோ!

709

காயி கோத்திரத்தின் புதிய தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்ட துந்தாருக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி ஹன்லி சந்தையைக் கையகப்படுத்தவும் துருக்கிய கோத்திரங்கள் அனைத்தையும் கான்ஸ்டான்டி நோபிள் எல்லையை விட்டுத் துரத்தியடிக்கவும் கவர்னர் அரஸ் திட்டமிடுகிறான்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

இதைப் படிச்சீங்களா?:  எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 30- வீடியோ!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here