எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 64- வீடியோ!

ர்துருக்காக உளவு வேலை பார்த்ததாக சந்தேகித்து ஹெலனாவை கவர்னர் வசிலியுஸ் பாதாளச் சிறையில் அடைக்கிறான். ஹெலனாவை இனி உயிருடன் காணப்போவதில்லை என்ற கோபத்தில் பாம்ஸி ஆவேசம் கொள்கிறார்….

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com240p Mobile Version For Download Click Here

ஹாட் நியூஸ்: