எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 69- வீடியோ!

கான்ஸ்டான்டி நோபிளிலிருந்து பேரரசரின் அழைப்பின் பேரில் தம் திருமணத்துக்காக ஹெலனாவுடன் நிகேயாவுக்குக் கிளம்புகிறான் கவர்னர் வசிலியுஸ்…

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here


240p Mobile Version For Download Click Here

ஹாட் நியூஸ்: